REGULAMIN OBEIKTU NOCLEGOWEGO LO

Adres:
ul. Raciborska 210
44-273 Rybnik

Tel. 667 195 264, 601 555 252

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem obiektu noclegowego Leśna Ostoja. Jego znajomość ułatwi nam współpracę oraz pozwoli uniknąć nieporozumień.

 

 1. Każdy, kto dokona u nas rezerwacji pokoju jednocześnie oświadcza, że zapoznał
  się z regulaminem obiektu Leśna Ostoja i akceptuje jego warunki.

 2. Rezerwacje przyjmujemy wyłącznie telefonicznie.

 3. Wpłata zadatku w terminie do 14 dni (zazwyczaj w wysokości 30% wartości pobytu), stanowi potwierdzenie rezerwacji. Pozostałą kwotę regulujemy w dniu przyjazdu.

 4. Przyjazd Gościa do obiektu noclegowego Leśna Ostoja powinien być potwierdzony telefonicznie dzień wcześniej, z podaniem godziny przyjazdu.

 5. Przyjazd ten powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną
  za przekazanie kluczy.

 6. Śniadania serwujemy w restauracji Leśna Ostoja, znajdującej się obok obiektu, w godzinach indywidualnie dopasowanych do Gości w momencie rezerwacji pokoju.

 7. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu
  do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

 8. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 9. W przypadku przyjazdu do obiektu mniejszej ilości osób, niż ustalono przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.

 10. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wyjazdu, będzie traktowane jako przedłużenie pobytu. Tym samym będzie naliczona opłata za kolejną dobę.

 11. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien jak najszybciej zgłosić pod nr telefonu
  667 195 264/ 601 555 252. Jeżeli obiekt będzie dysponował pustym pokojem to będzie możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uiszczeniu dodatkowej płatności
  za każdy nocleg.

 12. W pokojach i na terenie całego obiektu noclegowym Leśna Ostoja obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. W tych godzinach Goście są zobowiązani
  do zachowania, które nie zakłóci spokoju ciszy nocnej pozostałym Gościom obiektu.

 13. Nie jest dozwolone organizowanie imprez w wynajmowanych pokojach.

 14. Obiekt noclegowy Leśna Ostoja zobowiązuje się spełnić:

warunek pełnego, nieskrępowanego wypoczynku Gościa

zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu

zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług

 1. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju, o ile nie zostało
  to wcześniej uzgodnione z upoważnioną osobą, która wyraziła na to zgodę wskazując jednoczenie godziny, w których dana osoba może przebywać w obiekcie.

 2. Aby potwierdzić tożsamość Gościa w momencie zameldowania, będzie proszony o okazanie dokumentu tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.

 3. Obiekt noclegowy Leśna Ostoja nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy
  oraz innych wartościowych rzeczy przez Gościa podczas pobytu.

 4. Obiekt ten nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź kradzież samochodu
  lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 5. Obiekt noclegowy Leśna Ostoja ma prawo odmówić przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów.

 6. Obiekt ten świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość powinien zgłosić je pod wyżej wymienionym numerem kontaktowym, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

 7. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ubiegłego pobytu rażąco naruszył regulamin.

 8. W sytuacji rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt noclegowy Leśna Ostoja nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 9. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju staje się za niego odpowiedzialny i zobowiązuje się nie przekazywać kluczy osobom postronnym.

 10. W przypadku utraty lub zniszczenia kluczy Gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka lub dorobienia kluczy ( standardowo jest to kwota od 30-150 zł).

 11. Gość wynajmujący pokój zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) przy każdorazowym opuszczeniu obiektu.

 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
  i łazienkach grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. Zakaz obowiązuje także używania otwartego ognia
  np. świeczek.

 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju zniszczenia
  i uszkodzenia w wyposażeni pokoju, urządzeń czy przedmiotów.

 14. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie
  po jej stwierdzeniu.

 15. Dzieci poniżej 12. roku życia na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, rodziców. Oni też ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa powyższe przedmioty przez dwa tygodnie.

 17. W obiekcie noclegowym Leśna Ostoja obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  W wypadku złamania tej zasady, Gość zostaje obciążony kwotą 400 zł.

 18. Obiekt noclegowy Leśna Ostoja nie akceptuje obecności zwierząt.

 19. Na terenie całego obiektu zakazuje się handlu obwoźnego i akwizycji.

 

Numery telefonów:

 

Numer alarmowy 112

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie ratunkowe 999

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46

44-200 Rybnik

Szpitalny Oddział Ratunkowy: 324292650